ЗНО химия 2008 с ответами дополнительная сессияПравильні відповіді на тестування з хімії 2008 року (додаткова сесія)

Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2008р.

Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України

1

Зміст завдання: Виберіть формулювання закону Авогадро:Правильна відповідь: « в однакових об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул»;Відповідність програмі: закон Авогадро

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.93.

2

Зміст завдання: Визначте склад молекули простої речовиниПравильна відповідь: Н2Відповідність програмі: прості й складні речовини

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.43.

3

Зміст завдання: Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Нітрогену однакова:Правильна відповідь: HNO3; N2O5; NaNO3;Відповідність програмі: ступінь окиснення

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.59

4

Зміст завдання: Визначте правильне твердження щодо молекули вуглекислого газу:Правильна відповідь: складається з двох видів атомів;Відповідність програмі: речовини, молекули, атоми, молекулярна будова речовин, будова молекули вуглекислого газу

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100.

5

Зміст завдання: Визначте формулу газу, легшого за повітря:Правильна відповідь: CH4;Відповідність програмі: хімічні формули найважливіших сполук неметалічних елементів, відносна густина за іншим газом

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.70, 97.

6

Зміст завдання: Укажіть молярну масу ортофосфатної кислоти (г/моль):Правильна відповідь: 98.Відповідність програмі: молярна маса

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.61 – 65.

7

Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до головної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва:Правильна відповідь: F; Сl; I;Відповідність програмі: групи і підгрупи періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.19.

8

Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до побічної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва:Правильна відповідь: Cu; Zn; Ag;Відповідність програмі: групи і підгрупи періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.19.

9

Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з елементів малого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва:Правильна відповідь: Al; P; Cl;Відповідність програмі: Великі та малі періоди

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.17-20;

10

Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з елементів великого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва:Правильна відповідь: Ba; Hg; Pb;Відповідність програмі: великі та малі періоди

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.18.

11

Зміст завдання: Визначте рядок сполук лише з йонним зв'язком:Правильна відповідь: NaF; KBr; CaO;Відповідність програмі: йонний зв’язок

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.52-54.

12

Зміст завдання: Визначте сполуку з ковалентним полярним зв'язком: Правильна відповідь: CH4;Відповідність програмі: ковалентний полярний зв’язок

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.50-52.

13

Зміст завдання: Укажіть сполуку з ковалентним неполярним зв'язком: Правильна відповідь: N2;Відповідність програмі: ковалентний неполярний зв’язок

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.50-51.

14

Зміст завдання: Укажіть пари йонів, які не можуть знаходитись одночасно в розчині:Правильна відповідь: Cu2+ i 2OH-;Відповідність програмі: розчинність речовин, залежність розчинності речовин від їх природи. Йонні рівняння реакцій

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.87-89.

15

Зміст завдання: Укажіть йони, що утворюються у водному розчині під час дисоціації натрій сульфату:Правильна відповідь: 2Na+ i SO42-;Відповідність програмі: властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82-83.

16

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням йонів Гідрогену:Правильна відповідь: HCl;Відповідність програмі: властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82-83.

17

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу основного оксиду:Правильна відповідь: MgO;Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100-101.

18

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу кислотного оксиду:Правильна відповідь: P2O5;Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100-101.

19

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу лугу:Правильна відповідь: KOH;Відповідність програмі: луги, їх склад, назви, властивості

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.116-117.

20

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу нерозчинної основи: Правильна відповідь: Zn (OH)2;Відповідність програмі: основи, їх склад, назви, класифікація, властивості

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.117-118.

21

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу оксигеновмісної кислоти:Правильна відповідь: H2SO4.Відповідність програмі: кислоти, їх склад і назви, класифікація кислот

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.107-109.

22

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу солі ортофосфатної кислоти:Правильна відповідь: Na3PO4;Відповідність програмі: солі, їх склад, назви, класифікація солей

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.121-123.

23

Зміст завдання: Визначте протонне число елемента, атом якого містить на зовнішній електронній оболонці два електрони:Правильна відповідь: 20 ;Відповідність програмі: металічні елементи, їх положення в періодичній системі, особливості будови атомів

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.131.

24

Зміст завдання: Укажіть загальну формулу вищого оксиду елемента з протонним числом 11:Правильна відповідь: R2O;Відповідність програмі: лужні метали

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.125.

25

Зміст завдання: Укажіть речовину, з якою взаємодіє сульфур(VІ) оксид:Правильна відповідь: калій гідроксид;Відповідність програмі: сульфур (VІ) оксид, його добування, хімічні властивості

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.24-26.

26

Зміст завдання: Укажіть загальну формулу алкінів:Правильна відповідь: CnH2n-2.Відповідність програмі: гомологічний ряд ацетилену

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.132, 133-135.

27

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу спирту:Правильна відповідь: C2H5OH;Відповідність програмі: спирти, їх будова, номенклатура.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.5-8.

28

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу алкену:Правильна відповідь: C5H10 ;Відповідність програмі: алкени

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.131-132.

29

Зміст завдання: Укажіть назву речовини, позначеної хімічною формулою CH3 – CH3 :Правильна відповідь: етан;Відповідність програмі: насичені вуглеводні ( алкани)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.125-126, 116-117.

30

Зміст завдання: Укажіть формулу сахарози:Правильна відповідь: C12H22O11;Відповідність програмі: сахароза, її склад, будова

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.43-44.

31

Зміст завдання: Укажіть речовину, що вступає в реакцію заміщення: Правильна відповідь: етанол;Відповідність програмі: хімічні властивості насичених одноатомних спиртів

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.9-11.

32

Зміст завдання: Визначте клас органічних сполук, до якого належить бутаналь:Правильна відповідь: альдегіди;Відповідність програмі: альдегіди, їх склад, будова, властивості.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.19-20.

33

Зміст завдання: Визначте схему рівняння реакції, у результаті якої утвориться брометан:Правильна відповідь: C2H6 + Br2 → ;Відповідність програмі: хімічні властивості алканів

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.120-121.

34

Зміст завдання: Укажіть тип хімічної реакції добування синтетичного волокна капрону:Правильна відповідь: поліконденсація;Відповідність програмі: синтетичне волокно капрон.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.64-65.

35

Зміст завдання: Укажіть реактив, для визначення етилену:Правильна відповідь: бромна вода.Відповідність програмі: етилен, подвійний зв’язок.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.133-134.

36

Зміст завдання: Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їх типами.Правильна відповідь :1. Na2O + H2O = 2NaOH; ( сполучення) ;2. 3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O; (обміну);3. 2H2O2 = 2H2O + O2; (розкладу);4. Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2. ( заміщення).Відповідність програмі: класифікація хімічних реакцій

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.132-136.

37

Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами електролітів та йонами, на які вони дисоціюють у водних розчинах:Правильна відповідь:1. нітритна кислота Н+ + NO2-;2. барій бромід Ba2+ + 2Br-;3. кальцій гідроксид Ca2+ + 2OH-;4. сульфатна кислота 2H+ + SO42-.Відповідність програмі: йонні рівняння реакцій

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82-84.

38

Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами неорганічних та органічних сполук і найважливішими галузями їх застосування:Правильна відповідь:1 амінокислоти - синтез білків;2 озон - для знешкодження промислових стічних вод;3 азот - добування амоніаку;4 естери - есенції для напоїв, цукерок.Відповідність програмі: застосування органічних та неорганічних речовин

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.17; 62-63.Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.32; 63.

39

Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними формулами та класифікацією неорганічних сполук:Правильна відповідь:1. HCl - безоксигенова кислота;2. H3PO4 - оксигеновмісна кислота;3. CaO - основний оксид;4. P2O5 - кислотний оксид.Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви; кислоти, їх склад, назви.

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100, 107.

40

Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними формулами та назвами органічних сполук:Правильна відповідь:1. CH3COOH - етанова кислота;;2. CH3OH - метанол;3. NH2CH2COOH - аміноетанова кислота;4. HCOH - метаналь.Відповідність програмі: спирти, альдегіди, карбонові кислоти, амінокислоти, їх склад, назви.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.6-8, 19, 23-24, 19-21, 57.

41

Зміст завдання: Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші цукру, залізних ошурок і річкового піску:Правильна відповідь:дія магнітом , розчинення , фільтрування , випарювання.Відповідність програмі: речовини, чисті речовини, суміші

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.27-29.

42

Зміст завдання: Установіть послідовність зростання металічних властивостей атомів елементівПравильна відповідь: Силіцій; Алюміній; Магній; Натрій.Відповідність програмі: металічні елементи, особливості будови їх атомів.

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.41-42; 16-20.

43

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування натрій сульфату з поданих речовин:Правильна відповідь: пірит; сульфур(IV) оксид; сульфур(VI) оксид; сульфатна кислота;Відповідність програмі: хімічні реакції, які лежать в основі виробництва сульфатної кислоти контактним способом та закономірності їх перебігу.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.40-43.

44

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування етилену із зазначених речовин:Правильна відповідь: метан; ацетилен, оцтовий альдегід, етиловий спирт.Відповідність програмі: взаємозв’язок між насиченими і ненасиченими вуглеводнями, альдегідами і карбоновими кислотами.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.29-30.

45

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування калій ацетату із зазначених речовин:Правильна відповідь: глюкоза, етиловий спирт, оцтовий альдегід, оцтова кислота .Відповідність програмі: взаємозв’язок між спиртами, альдегідами , карбоновими кислотами та вуглеводами

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.66-67.

46

Зміст завдання: Установіть послідовність розташування гомологів алкенів в гомологічному ряду вуглеводнів:Правильна відповідь: етен; пропен; бутен; пентен.Відповідність програмі: гомологічний ряд етиленових вуглеводнів (алкенів)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.131-132.

47

Зміст завдання: Установіть послідовність збільшення електронегативності атомів елементів:Правильна відповідь: Натрій; Магній; Сульфур; Хлор.Відповідність програмі: електронегативність хімічних елементів

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.40-42.

48

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування етилового естеру оцтової кислоти:Правильна відповідь: метан; ацетилен; етилен; етанол.Відповідність програмі: взаємозв’язок між насиченими і ненасиченими вуглеводнями, спиртами.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.66-67.

49

Зміст завдання: Установіть послідовність збільшення ступенів окиснення Карбону в сполуках:Правильна відповідь: метан; вуглець; карбон (IІ) оксид; кальцій карбонат.Відповідність програмі: валентність і ступінь окиснення

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.59-60.

50

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування барій сульфату із зазначених речовин:Правильна відповідь: сірка; сульфур(IV) оксид; натрій сульфіт;натрій сульфат.Відповідність програмі: сірка, її хімічні властивості, сульфур(IV) оксид, його хімічні властивості

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.22-27.

51

Зміст завдання: Обчисліть суму індексів катіону й аніону нерозчинного продукту реакції йонного обміну між магній хлоридом і натрій ортофосфатом.Правильна відповідь: 5Відповідність програмі: солі, їх склад та назви; реакції йонного обміну, що відбуваються до кінця.

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.87-89;

52

Зміст завдання: Укажіть число ізомерів вуглеводня складу С4Н10Правильна відповідь: 2Відповідність програмі: ізомерія алканів

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.127-128.

53

Зміст завдання: Атом елемента має на 3 електрони більше, ніж йон Калію. Укажіть порядковий номер елемента.Правильна відповідь: 21Відповідність програмі: особливості будови атомів елементів великих періодів

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.37, 53.

54

Зміст завдання: Допишіть рівняння хімічної реакції Mg + HCl → та складіть електронний баланс. Укажіть суму відданих і приєднаних у цій реакції електронів.Правильна відповідь: 4Відповідність програмі: окисно-відновні реакції, процеси окиснення і відновлення, значення їх у природі та техніці

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. -С.61-63.

55

Зміст завдання: Магній оксид обробили розчином хлоридної кислоти масою 200г з масовою часткою розчиненої речовини HCl 36,5%. Обчисліть масу магній хлориду (г), що утворився в результаті хімічної реакції.Правильна відповідь: 95Відповідність програмі: масова частка розчиненої речовини

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.72-73.

56

Зміст завдання: 10 л етану піддали термічному розкладу. При цьому добули водень, об’єм якого - 24 л (н.у.). Обчисліть об’ємну частку водню (у %) від теоретично можливого виходу.Правильна відповідь: 80Відповідність програмі: Гомологічний ряд насичених вуглеводнів. Обчислення виходу продукту реакції на прикладах хімічних сполук

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С. 43-45,120.

57

Зміст завдання: У результаті спалювання 0,93 г газуватої речовини утворилося 672 мл карбон( IV) оксиду (н.у.), 1,35 г води та азот. Густина цієї речовини за повітрям становить 1,07. Обчисліть склад органічної сполуки і запишіть суму її атомів.Правильна відповідь: 7Відповідність програмі: встановлення хімічної формули речовини за відносною густиною за іншим газом

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.139

58

Зміст завдання: Під час окиснення сірки, маса якої - 200г одержали газувату речовину, об’єм якої - 112л (н.у.). Обчисліть масову частку Зміст завдання: Під час окиснення сірки, маса якої - 200г одержали газувату речовину, об’єм якої - 112л (н.у.). Обчисліть масову частку

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С. 29-34. Хомченко Г.П., Хомченко І.Г. Задачі з хімії для вступників до вузів: (Навч. посібник)/ Пер. З рос. Н.Д. Рогози.- К.:Вища шк.., 1991. -С.207-208.

59

Зміст завдання: Під час взаємодії одновалентного металу масою 9,2 г із хлором добуто хлорид масою 23,4 г. Обчисліть молярну масу металу (г/моль).Правильна відповідь: 23Відповідність програмі: обчислення за хімічними рівняннями. Хімічні властивості металів

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.58-59.Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.97-98.

60

Зміст завдання: Яку масу ( кг ) натрій силікату можна добути під час сплавлення надлишку річкового піску з кальцинованою содою масою 58,89 кг, масова частка домішок у якій становить 10%Правильна відповідь: 61Відповідність програмі: силіцій(ІV) оксид, його хімічні властивості

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С. 104Хомченко Г.П., Хомченко І.Г. Задачі з хімії для вступників до вузів: (Навч. посібник)/ Пер. З рос. Н.Д. Рогози.- К.:Вища шк.., 1991.-С.118-119.