ЗНО химия 2008 с ответамиПравильні відповіді на тестування з хімії 2008 року

Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2008р.

Відповідність завдання підручникам,посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України

1

Зміст завдання:Виберіть формулювання закону сталості складу речовин:Правильна відповідь: «якісний і кількісний склад речовин молекулярної будови завжди сталий і не залежить від місцезнаходження і способів добування».Відповідність програмі: сталість складу речовин

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.45.

2

Зміст завданн: Визначте формулу складної речовини:Правильна відповідь: Н2ОВідповідність програмі: прості й складні речовини

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.43.

3

Зміст завдання: Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Сульфуру однакова:Правильна відповідь: H2SO4; SO3; Na2SO4.Відповідність програмі: ступінь окиснення

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.59

4

Зміст завдання: Визначте правильне твердження щодо молекули води:Правильна відповідь: складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену.Відповідність програмі: речовини, молекули, атоми, молекулярна будова речовин, будова молекули води

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100.

5

Зміст завдання: Визначте формулу газу, важчого за повітря:Правильна відповідь: O2.Відповідність програмі: хімічні формули найважливіших сполук неметалічних елементів, відносна густина за іншим газом

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.70, 97.

6

Зміст завдання: Укажіть молярну масу сульфатної кислоти (г/моль):Правильна відповідь: 98.Відповідність програмі: молярна маса

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.61 – 65.

7

Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до головної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва.Правильна відповідь: Li; Na; K.Відповідність програмі: групи і підгрупи періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.19.

8

Зміст завдання: За електронною формулою атома виберіть елемент, який утворює просту речовину, для якої характерні властивості типового неметалу.Правильна відповідь: 1s22s22p63s25.Відповідність програмі: будова електронних оболонок атомів хімічних елементів малих періодів. Залежність властивостей хімічних елементів від їх положення в періодичній системі

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.41.

9

Зміст завдання: Визначте символ хімічного елемента, атом якого містить стільки ж електронів, скільки і йон брому.Правильна відповідь: Kr.Відповідність програмі: будова електронних оболонок атомів

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.36 – 38; 53, 41.

10

Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до великого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва.Правильна відповідь: Ca; Cr; Mn.Відповідність програмі: великі та малі періоди

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.18

11

Зміст завдання: Визначте рядок сполук, для яких характерний йонний зв'язок.Правильна відповідь: KF; NaBr; CaCl2.Відповідність програмі: йонний зв’язок

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.52- 54.

12

Зміст завдання: Визначте подані пари йонів, які не можуть знаходитись одночасно в розчині.Правильна відповідь: 3Ba2+ i 2PO43-.Відповідність програмі: розчинність речовин, залежність розчинності речовин від їх природи. Йонні рівняння реакцій

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.87- 89.

13

Зміст завдання: Укажіть схему реакції йонного обміну у водномурозчині, під час якої утворюється осад.Правильна відповідь: AgNO3 + KCl →Відповідність програмі: реакції йонного обміну, що відбуваються до кінця.

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.88- 90.

14

Зміст завдання: Визначте йони, що утворюються у водному розчині під час дисоціації барій хлориду:Правильна відповідь: Ba2+ i 2Cl-.Відповідність програмі: властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.84.

15

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням гідроксид йонів.Правильна відповідь: NaOH.Відповідність програмі: властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82- 83.

16

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу основного оксиду.Правильна відповідь: CaO.Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.106.

17

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу кислотного оксиду.Правильна відповідь: SO2.Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.106.

18

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу лугу.Правильна відповідь: NaOH.Відповідність програмі: основи, їх склад, назви, луги

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.116- 117.

19

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу кислоти.Правильна відповідь: HNO3.Відповідність програмі: кислоти, їх склад, назви, класифікація

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.108.

20

Зміст завдання: Виберіть загальну електронну формулу зовнішньогоелектронного шару атомів лужноземельних металів.Правильна відповідь: ns2.Відповідність програмі: металічні елементи, їх положення в періодичнійсистемі, особливості будови атомів

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.91, 127.

21

Зміст завдання: Визначте речовину, з якою взаємодіє кальцій(ІІ) оксид:Правильна відповідь: хлоридна кислота.Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація, властивості

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.111- 112.

22

Зміст завдання: Укажіть речовину, з якою водень взаємодіє як окисник:Правильна відповідь: натрій.Відповідність програмі: неметалічні елементи: гідроген, проста речовина, властивості

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.137. Базелюк І.І. та ін. Довідкові матеріали з хімії. – Київ; Ірпінь:DNA Перун»,1998.-С.47.

23

Зміст завдання: Визначте метал, який утворює з хлором сіль складу МеCl3.Правильна відповідь: Al.Відповідність програмі: металічні елементи, їх положення в періодичній системі, особливості будови атомів

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.- С.131.

24

Зміст завдання: Визначте речовину, яка під час взаємодії з водою утворює луги.Правильна відповідь: натрій.Відповідність програмі: лужні метали

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.- С.125.

25

Зміст завдання: Визначте метал, який взаємодіє з водою при кімнатній температурі з виділенням водню.Правильна відповідь: калій.Відповідність програмі: хімічні властивості металів

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.97.

26

Зміст завдання: Укажіть загальну формулу алканів:Правильна відповідь: CnH2n+2 .Відповідність програмі: гомологічні ряди насичених вуглеводнів

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.121.

27

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу альдегіду.Правильна відповідь: HCOH.Відповідність програмі: альдегіди, їх склад, будова, функціональна група

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.19.

28

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу алкану:Правильна відповідь: C5H12.Відповідність програмі: алкани

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.116-117.

29

Зміст завдання: Визначте назву речовини, яка має хімічну формулу: CH2 = CH2.Правильна відповідь: етен.Відповідність програмі: етилен як представник алкенів

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.131.

30

Зміст завдання: Укажіть формулу глюкози:Правильна відповідь: C6H12O6.Відповідність програмі: глюкоза, її склад, будова

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.40-41.

31

Зміст завдання: Укажіть речовину, що вступає в реакцію приєднання:Правильна відповідь: етен.Відповідність програмі: етилен як представник алкенів

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.135.

32

Зміст завдання: Визначте клас органічних сполук, до якого можна віднести бутанол:Правильна відповідь: спирти.Відповідність програмі: спирти, їх будова, склад, номенклатура, функціональна група

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.3-6.

33

Зміст завдання: Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої утвориться етанол:Правильна відповідь: C2H4 + H2O →Відповідність програмі:синтез етанолу

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.29.

34

Зміст завдання: Визначте формулу кінцевого продукту перетвореньCH3COOH →(+ Cl2) X → (+ NH3) Y → (+ HCl) Z:Правильна відповідь: HCl.H2N-CH2-COOH.Відповідність програмі: амінокислоти, їх хімічні властивості

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.58.

35

Зміст завдання: Визначте клас органічних сполук, для яких характерне утворення біполярних йонів.Правильна відповідь: амінокислоти.Відповідність програмі: властивості амінокислот

Домбровський А.В., Лукашкова Н.І., Лукашов С.М.. Органічна хімія: Підр. Для 10-11 кл. серед. Загально освіт. Шк.. –К.: Освіта, 1995. -С.128. Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач.-К: Либідь, 1995.-С.425.

36

Зміст завдання: Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їх типами.Правильна відповідь :K2O + H2O = 2KOH ( сполучення) ;3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O (обміну);2AgCl = 2Ag + Cl2; (розкладу);2Na + 2H2O = 2NaOH + H2. ( заміщення).Відповідність програмі: класифікація хімічних реакцій

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.132-136.

37

Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами електролітів та йонами, на які вони дисоціюють у водних розчинах:Правильна відповідь:нітратна кислота Н+ + NO3-;алюміній сульфат 2Al3+ + 3SO42-;барій хлорид Ba2+ + 2Cl-;калій гідроксид K+ + OH- .Відповідність програмі: йонні рівняння реакцій

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82- 84.

38

Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами неорганічних та органічних сполук і найважливішими галузями їх використання:Правильна відповідь:- барій сульфат для рентгеноскопії шлунку;- фенол для виробництва фенолформальдегідних пластмас;- глауберова сіль у медицині як проносний засіб;- білки «будівельний матеріал» для живих організмів.Відповідність програмі: застосування органічних та неорганічних речовин

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.39.Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.17; 63.

39

Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними формулами та назвами неорганічних сполук:Правильна відповідь:HCl хлоридна кислота;H3PO4 ортофосфатна кислота;CaO; кальцій оксид;P2O5 фосфор (V) оксид.Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви; кислоти, їх склад, назви.

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100, 107.

40

Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними формулами та класами органічних сполук:Правильна відповідь:CH3 - COOH карбонові кислоти;CH3 - OH спирти;NH2 - CH2 – COOH амінокислоти;H- COH альдегіди.Відповідність програмі: спирти, альдегіди, карбонові кислоти, естери, амінокислоти, їх склад, назви.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.6-8, 19,23-24,30-31, 57.

41

Зміст завдання: Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші кухонної солі, залізних ошурок і річкового піску:Правильна відповідь: дія магнітом , розчинення , фільтрування , випарювання.Відповідність програмі: речовини, чисті речовини, суміші

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.27- 29.

42

Зміст завдання: Установіть послідовність посилення відновних властивостей хімічних елементів, які мають певну електронну конфігурацію атомів.Правильна відповідь:1s22s22p62s23p63d104s24p64d105s1, 1s22s1, 1s22s22p63s1, 1s22s22p63s23p64s1Відповідність програмі: металічні елементи, особливості будови їх атомів.

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.41- 42.

43

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування барій нітрату з поданих речовин:Правильна відповідь: амоніак, нітроген (ІІ) оксид, нітроген (IV) оксид, нітратна кислота.Відповідність програмі: амоніак, його добування, нітроген (ІІ) і нітроген(IV) оксиди у виробництві нітратної кислоти

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.62-65.

44

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування метанової кислоти з поданих речовин:Правильна відповідь: метан, хлорметан , метанол, метаналь.Відповідність програмі: взаємозв’язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами і карбоновими кислотами.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.29-30.

45

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування амінооцтової кислоти з поданих речовин:Правильна відповідь: етиловий спирт, оцтовий альдегід, оцтова кислота, хлороцтова кислота.Відповідність програмі: взаємозв’язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами і карбоновими кислотами та амінокислотами

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.66-67.

46

Зміст завдання: Установіть послідовність розташування гомологів алканів у гомологічному ряду вуглеводнів:Правильна відповідь: метан , етан, пропан, бутан.Відповідність програмі: гомологічний ряд насичених вуглеводнів (алканів)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.117.

47

Зміст завдання: Установіть послідовність утворення продуктів під час відновлення заліза в доменній печі з червоного залізняку:Правильна відповідь: Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe.Відповідність програмі: хімічні реакції, на яких базується виробництво чавуну.

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.- С.112. Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач.-К: Либідь, 1995.-С.313.

48

Зміст завдання: Установіть послідовність зростання рівня організації структури білка (від первинної до четвертинної структури):Правильна відповідь: поліпептидний ланцюг, ?- спіраль, білкова глобула, комплекс субодиниць.Відповідність програмі: будова та біологічна роль білків

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.60.Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач.-К:Либідь, 1995.-С.429-430.

49

Зміст завдання: Розташуйте послідовно схеми хімічних рівнянь реакцій згідно з поданим ланцюжком:реакція обміну між електролітами не відбувається до кінця – реакція обміну між електролітами з утворенням осаду – реакція обміну між електролітами з утворенням лише слабкого електроліту (води) – реакція обміну між електролітами з утворенням газуватого продукту реакції і слабкого електроліту (води).Правильна відповідь: Na2SO4 + KCl →, Ba(NO3)2 + K2SO4 →, H2SO4 + + KOH →, HNO3 + Na2SO3→ Відповідність програмі: реакції йонного обміну, що відбуваються до кінця

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.88- 89.

50

Зміст завдання: Установіть послідовність посилення неметалічних властивостей атомів хімічних елементів.Правильна відповідь: Бор, Карбон, Нітроген, Оксиген.Відповідність програмі: періодичність зміни властивостей простих речовин та сполук елементів

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.41.

51

Зміст завдання: Обчисліть об’єм азоту ( л )(н.у.), який необхідний для добування амоніаку об’ємом 6л.Правильна відповідь: 3Відповідність програмі: добування амоніаку промисловим способом, Об’ємні відношення газів

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.91 Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.62-63.

52

Зміст завдання: Укажіть число структурних ізомерів н-пентану за розгалуженням карбонового скелета.Правильна відповідь: 3Відповідність програмі: ізомерія алканів

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.127-128.

53

Зміст завдання: Атом елемента має на 2 електрона більше, ніж йон калію. Назвіть протонне число елемента.Правильна відповідь: 20Відповідність програмі: особливості будови атомів елементів великих періодів

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.37, 53.

54

Зміст завдання: Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції. Укажіть коефіцієнт у відновника. P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO.Правильна відповідь: 3Відповідність програмі: окисно-відновні реакції, процеси окиснення і відновлення, значення їх у природі та техніці

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.61- 63.

55

Зміст завдання: Під час взаємодії лужного металу з водою одержали розчин лугу масою 500г з масовою часткою лугу 2,8% і водень об’ємом 2,8 л (н.у.). Укажіть порядковий номер цього металу у Періодичній таблиці Д.І. Менделєєва.Правильна відповідь:19Відповідність програмі: лужні метали, їх характеристика за положенням у періодичній системі та будовою атомів. Кількісне вираження складу розчинів: масова частка розчиненої речовини

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.61- 63.

56

Зміст завдання: Під час взаємодії етанової (оцтової) кислоти масою 3 г з надлишком етанолу утворився естер масою 4,18 г. Обчисліть масову частку (у %) естеру від теоретично можливого виходу.Правильна відповідь: 95Відповідність програмі: естери, їх будова, добування за реакцією етерифікації. Обчислення виходу продукту реакції на прикладах хімічних сполук

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С. 43-45.Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.30-31.

57

Зміст завдання: Обчисліть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції алюміній гідроксиду та сульфатної кислоти з утворенням середньої солі.Правильна відповідь: 12Відповідність програмі: хімічні рівняння, закон збереження маси речовин

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.54- 57.

58

Зміст завдання: Обчисліть масу продукту реакції (г), що утворюється під час реакції водню масою 4г та брому масою 160г, якщо вихід від теоретично можливого становить 50%.Правильна відповідь: 81Відповідність програмі: обчислення маси, об’єму за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята з надлишком

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С. 29-34.

59

Зміст завдання: Обчисліть масу (г) водню, що утворюється при взаємодії цинку кількістю речовини 3 моль з хлоридною кислотою.Правильна відповідь: 6Відповідність програмі: обчислення за хімічними рівняннями. Хімічні властивості металів

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.58-59. Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.97-98.

60

Зміст завдання: Серед поданих речовин: метанол, карбон(ІІ) оксид, сахароза та фенол визначити не отруйну. Укажіть число атомів Оксигену в цій речовині.Правильна відповідь: 11Відповідність програмі: сахароза, її склад, застосування

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.43-44.