тест ОЖ студентБейнеадаптер дегеніміз ...

бейнежадының ресурстарын үлестіретін бағдарлама

графикалық кескін туралы ақпаратты сақтауға арналған электрондық энергиялықтәуелділікті құрылғы

бейнемәліметтерді (мәтінді және графиканы) өңдейтін және дисплей жұмысын басқаратын электрондық тақша

дисплейлік процессор

енгізу-шығару құрылғысы

Бейнежады дегеніміз ...

экранға шығарылатын кескіннің екілік кодын сақтауға арналған электрондық құрылғы

кескінді өңдеу кезінде дербес компьютер ресурстарын үлестіретін бағдарлама

графикалық дисплей жұмысын басқаратын құрылғы

жедел жад құрылғысының бөлігі

бейнежад ресурстарын үлестіретін бағдарлама

Бағдарламалық қамсыздандыру дегеніміз ...

қуатты сервистік жүйелер

компьютерлік жүйелермен өңделетін барлық ақпараттың, мәліметтердің және бағдарламалардың жиынтығы

операциялық жүйе құрамындағы қолданбалы және жүйелік бағдарламалар

міндеттер аумағын шешуге арналған бағдарламалар жиынтығы

операциялық жүйенің міндетті болатын бөлігі

Операциялық жүйе - ...

ДЭЕМ-да жұмыс істеудің ережелері мен келісімдерінің жиынтығы

міндеттер аумағын шешуге арналған бағдарламалар жиынтығы

қолданбалы бағдарламаларды басқару жүйелері

қуатты сервистік жүйелер

компьютердің аппараттық құралдарын басқаруды қамсыздандыратын, файлдармен жұмысты және қолданбалы бағдарламалардың орындалуын ұйымдастыратын, мәліметтердің енгізілуін және шығарылуын жүзеге асыратын бағдарламалар кешені

Операциялық жүйе - ... бағдарлама

компьютер қосылған кезде өшірілетін

уақыттың нақты периоды сайын нақты уақытта орындалатын

компьютер қосылған кезде жаңартылатын

тұтынушы команданы шақырған кезде жүктелетін

компьютер қосылған кезде жүктелетін

Жүйелік блокта ... орналасқан.

микропроцессор, ЖЖҚ (ОЗУ), ТЖҚ (ПЗУ), қоректену блогы, енгізу-шығару порттары, қатқыл диск, жүйелік тақша

микропроцессор, тышқан, пернелік, қатқыл диск

ЖЖҚ (ОЗУ), қоректену блогы, енгізу-шығару порттары, баспа құрылғысы, жүйелік тақша

ТЖҚ (ПЗУ), енгізу-шығару порттары, қатқыл диск, монитор

қоректену блогы, енгізу-шығару порттары, колонкалар, сканер

Модем дегеніміз ...

компьютерлік ойындарда қолданылатын манипулятор

магниттік лентада мәліметтер сақтауға арналған құрылғы

компакт дискілерден оқуға арналған құрылғы

байланыстың әртүрлі желілері арқылы басқа компьютерлермен ақпарат алмасуға арналған құрылғы

мәтіндік және графикалық ақпаратты баспаға шығаруға арналған құрылғы

Стример дегеніміз ...

компьютерлік ойындарда қолданылатын манипулятор

компакт дискілерден оқуға арналған құрылғы

магниттік лентада мәліметтер сақтауға арналған құрылғы

телефон желілері арқылы басқа компьютерлермен ақпарат алмасуға арналған құрылғы

мәтіндік және графикалық ақпаратты баспаға шығаруға арналған құрылғы

Ағымдық каталогта f.txt файлының атауын a.txt атауына ... командасымен өзгертуге болады.

Del f.txt a.txt

Ren f.txt a.txt

Type a.txt f.txt

Type a.txt f.txt

Copy f.txt a.txt

Каталог атауының дұрыс жазылуын көрсет:

SIGMA11*ITOG

SIGMA11_ITOG?

SIGMA11_ITOG

SIGMA11&ITOG?

_*SIGMA

Каталогты жою командасын көрсет:

CD

RD

REN

DEL

COPY CON

Файлды құру командасын көрсет:

CD

COPY

MD

COPY CON

REN

MS-DOS-ң негізгі модульдерін көрсет. Ең толық жауапты таңда.

msdos.sys, Bios, io.sys, command.com, утилиттер

Bios, Boot record, io.sys, msdos.sys, command.com, утилиттер

Bios, Boot record, io.sys, msdos.sys, command.com, бағдарламалар

Утилиты, Bios, io.sys, command.com

Config.sys, Boot record, io.sys, msdos.sys, command.com, бағдарламалар

Мәтіндік файлдардың атауында кездесетін ең кең тараған кеңейту - ...

*.СОМ

*.ВМР

*.ТХТ

*.ЕХЕ

*.JPG

Ағымдық каталог дегеніміз ...

операциялық жүйенің барлық бағдарламалары сақталатын каталог

компьютер жұмыс істеген кезде көлемі өзгеретін каталог

тұтынушы құрған файлдар орналасқан каталог

дербес компьютердің барлық файлдарынан тұратын каталог

берілген дискіде ағымдық уақыт мезетінде тұтынушы жұмыс істейтін каталог

command.com бағдарламасы ... тәрізді қызмет атқарады.

операциялық жүйенің барлық командаларын сақтау

берілген дискіде ағымдық уақыт мезетінде тұтынушы жұмыс істейтін каталог

компьютердің әрбір жүктелуі кезінде орындалатын командалар мен бағдарламаларды өңдеу

тұтынушы өз жұмысында қолданатын барлық командаларды сақтау

дискіні пішімдеу

Каталог мазмұнын қарау командасы -...

CHDIR

DIR/Р

RMDIR

MKDIR

RD/Р

Каталог құру командасы -...

CHDIR

MKDIR

RMDIR

DIR/Р

MOVE

Файл атауының дұрыс жазылуын көрсет:

paper.doc

#s3.txt

bas.c.txt

a.bgdk

documentl.c

Файлдың толық жолы берілген: C:\DOC\PROBA.BMP. Оның типін ... кеңейтілуі анықтайды.

BMP

PROBA.BMP

DOC.BMP

C:.BMP

PROBA

Ішкі командалар - ...

Файлдар мен каталогтар құруға арналған командалар

кеңейтілуі .sys, .exe, .com болатын командалар

кеңейтілуі .txt, .doc болатын командалар

DOS-қа кіріктірілген командалар

дискілермен жұмыс істеуге арналған командалар

Мәтіндік файлды MS-DOS кодынан Windows кодына түрлендіру кезінде ... жүргізіледі.

таңбаларды қайта кодтау

құжатты түзету

құжатты пішімдеу

құжатты баспаға шығару

таңбалардың өзгеруі

Файлдың толық жолы берілген: C:\DOC\PROBA.TXT. Файл орналасқан каталогтың атауы - ...

DOC

PROBA

ТХТ

C:.TXT

PROBA.TXT

MS – DOS ОЖ-нде файл атауының ең үлкен ұзындығы ... таңбадан тұрады.

256

255

12

10

8

Файлдың толық жолы берілген: C:\DOC\PROBA.TXT. Файлдың толық атауы - ...

DOC.TXT

TXT

C:.TXT

PROBA.TXT

PROBA

Ағымдық каталогты ауыстыру командасы - ...

RMDIR

MKDIR

DIR/W

MD

CHDIR

Файл атауын өзгерту командасы - ...

RENAME

RMDIR

TYPE

COPY

MD

Файл дегеніміз ...

каталог тәрізді ұғым

дискідегі атауы бар бағдарлама немесе мәліметтер

баспа құрылғысында басылып шығарылған мәтін

жедел жадтағы бағдарлама

ақпараттың өлшеу бірлігі

... мұрағаттау бағдарламасы MS DOS ОЖ-нде қолданылмайды.

RAR

ARJ

PKZip

PKUNZIP

WinRAR

"dir ?D*" командасы экранға ... шығарады. Толық жауапты көрсет.

атауында екінші әрпі D болатын каталогтар мен файлдар тізімін

атауында D әрпі бар тек файлдар тізімін

атауында D әрпі бар тек каталогтар тізімін

атауында екінші әрпі D болатын файлдар тізімін

атауында екінші әрпі D болатын тек каталогтар тізімін

Windows. Ашық тұрған қосымшалар терезелерінің бірінен екіншісіне ... пернелер комбинациясы арқылы ауысуға болады.

Ctrl + F6

Ctrl + F4

Alt+бос орын

Alt+ F4

Alt+Tab

Windows. Экран бойымен терезені орын ауыстырту үшін ...

тышқан көрсеткішін терезенің кез келген жеріне орнатып, сол жақ батырманы баса отырып, терезені сүйрейді.

тышқан көрсеткішін терезенің тақырып жолына орнатып, сол жақ батырманы баса отырып, терезені сүйрейді.

тышқан көрсеткішін терезенің тақырып жолына орнатып терезені сүйрейді.

орын ауыстырту (переместить) командасын таңдап, тышқан көрсеткішін терезенің кез келген шетіне қойып, сол жақ батырманы баса отырып, қажетті бағытта қозғалтады.

терезенің тақырып жолын тышқанның сол жақ батырмасымен екі рет шертеді.

Windows. Файлдар мен бумаларды іздеуді ... командалары арқылы ұйымдастырады.

Бастау, құжаттар, қажетті құжатты таңдау

Бастау, Табу, атауын теру немесе қалып (шаблон), табу

Бастау, орындау, атауын теру немесе қалып (шаблон), ОК

Файл, Іздеу, файлдар мен бумалар, атауын теру немесе қалып (шаблон), табу

Бастау, Іздеу, файлдар мен бумалар, атауын теру немесе қалып (шаблон), Табу

Windows. Файлдар мен бумаларды ... командаларын орындау арқылы бір орыннан екінші орынға тасымалдайды.

файлдарды немесе бумаларды ерекшелеу, файл, қию мәзірі, қайда орын ауыстыру қажеттігін таңдау, қою

файлдарды немесе бумаларды ерекшелеу, F6, қайда орын ауыстыру қажеттігін теру, ОК

атаулардың жанама мәзірін шақыру, Ctrl + Ins, қайда орын ауыстыру қажеттігін теру, Shift + Ins

атаулардың жанама мәзірін шақыру, Ctrl + С, қайда орын ауыстыру қажеттігін теру, Ctrl + V

файлдарды немесе бумаларды ерекшелеу, тышқан көмегімен қажетті орынға (бумаға, дискіге, терезеге) орын ауыстырту

Windows. Әртүрлі орында орналасқан бірнеше файлды ... ерекшелеу үшін ...

бірінші файлды тышқанмен шертіп, Shift пернесін жібермей басып тұрып, соңғы файлды шертеді.

Shift пернесін жібермей басып тұрып, әрбір файлды тышқанмен шертеді.

Ctrl пернесін жібермей басып тұрып, әрбір файлды тышқанмен шертеді.

әрбір файлды тышқанмен екі рет шертеді

бірінші файлды тышқанмен шертіп, және Shift пернесін жібермей басып тұрып, соңғы файлды шертеді.

Windows ОЖ-і. Егер терезе экранда көрінбесе, онда оны белсенді ету үшін ...

тапсырмалар тақтасындағы терезе тақырыбын тышқанмен шертеді.

барлық терезелерді орап қояды.

жұмыс үстеліндегі терезенің таңбашасын екі рет шертеді.

терезе аймағының кез келген жерін тышқанмен шертеді.

барлық терезелерді жабады.

Windows. Файлдарды немесе бумаларды көшіру ... арқылы орындалады.

файлдардың немесе бумалардың жанама мәзірін шақыру, Ctrl+Х, қайда көшіруді анықтау, Ctrl+V

файлдарды немесе бумаларды ерекшелеу, «файл» мәзірі, көшіру, қайда көшіру керектігін таңдау, «қою»

Ctrl пернесін басып тұрып, тышқанның көмегімен қажетті орынға (бумаға, дискіге, терезеге) орын ауыстырту

файлдарды немесе бумаларды ерекшелеу, F5 пернесін басу, қайда көшіру керектігін таңдау, ОК пернесін басу

файлдарды немесе бумаларды ерекшелеу, Shift + Del, қайда көшіру керектігін таңдау, Shift +Ins

Windows . ... файлы диспетчер файлын қосады және Windows ОЖ-ң аналогы болып табылады.

Win.com <=> obzor.exe

Program.exe <= > explorer.exe

Manager.exe <= > proved.exe

Fmanager.exe <= > obzor.exe

Winfile.exe <= > explorer.exe

Windows. DOS командалық жолынан ... командасы көмегімен қабықша жүктеледі.

win

explorer.exe

butch

windows.com

kde

Жарлық дегеніміз ...

файлдың, буманың немесе бағдарламаның графикалық бейнесі

желіде немесе компьютерде қатынауға болатын бағдарлама, файл, бума, диск және т.б. тәрізді кез келген элементке сілтеме

файлдың, буманың немесе бағдарламаның көшірмесі

директория

орны ауыстырылған файл, бума немесе бағдарлама

Windows ОЖ-і файлдардың ұзын атауларын құптайды. Файлдың «ұзын» ұзындығы болып ... есептеледі.

файлдың, таңбалар мөлшеріне шектеу қойылмайтын, кез келген атауы

ұзындығы 255 таңбадан аспайтын, латын әрпімен берілген файлдың кез келген атауы

ұзындығы 256 таңбадан аспайтын файлдың кез келген атауы

ұзындығы 8 таңбадан аспайтын файлдың кез келген атауы

ұзындығы 10 таңбадан асатын файлдың кез келген атауы

Windows ОЖ-і мультимедиалық ақпаратпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Осындай бағдарламаларға ... бағдарламасы жаптайды.

VolumeControl (Дыбыс реттеуіш)

Sound Recorder (Фонограф)

ScanDisk (Диагностика)

CD-Player (Лазерлік ойнатқыш)

Windows Media Player

Windows-ң виртуал жады - ...

сыртқы ақпаратты сақтайтын жад.

дискідегі арнайы файлда орналасқан жад.

жедел жад.

физикалық тұрғыда болмайтын жад.

кэш жад.

Windows ОЖ-ң (NTFS) файлдық жүйесі - ...

файлдардың резервтелген атаулары.

нағыз сенімді және қалтқыға тұрақтылықты (отказоустойчивая) ОЖ.

операцияларды хаттамалау және журналдау принциптеріне сәйкес құрылған жүйе.

транзакция негізінде құрылған жүйе.

TCP хаттамалары.

Windows үрдістері – …

тұтынушының орындалатын файлдары немесе міндеттері

ағындар (потоки)

сұрау өрістері бойынша орын ауыстыру

Internetке қатынауға арналған бағдарламалар

бағдарламалар арасындағы ауыстыру (переключение)

Windows. Бас мәзірдің қызметін көрсет:

іс қағаздарымен жұмыс.

жанама мәзірді шақыру.

жүйелік мәзірді шақыру.

қосымшаларды, бумаларды іздеуді, жүйе параметрлерінің баптауларын жүктеу.

басқару элементтерін құру.

Windows. Буманы құру үшін келесі команданы орындайды:

терезе тақырыбында тышқанның оң жақ батырмасын шертіп, жанама мәзірден «құру», «бума» командаларын таңдау

жұмыс аймағында тышқанның оң жақ батырмасын шертіп, жанама мәзірден «құру», «бума» командаларын таңдау

«таңдамалы» (избранное) мәзірінен «құру», «бума» командаларын таңдау

жұмыс аймағында тышқанның сол жақ батырмасын шертіп, жанама мәзірден «құру», «бума» командаларын таңдау

«түзету» мәзірінде «құру», «бума» командаларын таңдау

Windows. Нысанды себетке салу үшін (удалить в корзину) келесі команданы орындайды:

файлды ерекшелеу, осы файл үшін жанама мәзірді шақыру, одан «жою», кейін «иә» командаларын таңдау

түзету, орын ауыстырту

файлды ерекшелеу, осы файл үшін жанама мәзірді шақыру, одан «себетке жіберу» командасын таңдау

Shift+Delete пернелер комбинациясын басу

«файл», «себетке жіберу»

Міндеттер тақтасы … орналасқан.

экранның тек төменгі және оң жақ бөлігінде

экранның тек төменгі немесе жоғарғы жағында

экранның тек төменгі және сол жақ бөлігінде

экранның тек төменгі бөлігінде

жұмыс үстелінің кез келген горизонталь немесе вертикаль шекарасында

Жүйелік мәзір командалары:

қалпына келтіру, орын ауыстырту, жабу

өлшем, орау, сақтау

жаю, орау, құру

жабу, ашу, баспаға шығару

орын ауыстырту, жою, жариялау (опубликовать)

Windows ортасында «Түзету» мәзірінің «көшіру» командасы …

ерекшеленген фрагментті буферге көшіреді және оны экраннан өшіреді.

ерекшеленген фрагментті меңзер тұрған орынға көшіреді

ерекшеленген фрагментті буферге көшіреді.

ерекшеленген фрагментті жаңа файлға жазады.

экрандағы осы фрагменттің екінші көшірмесін жасайды.

NC. ... пернелер комбинациясын басу арқылы ағымдық каталогта мәтіндік файл құруға болады.

Shift+F4

F4

Shift+F3

Ctrl+F4

Ctrl+F6

NC. tmp.txt файлын ағымдық каталогтан түпкі каталогқа көшіретін әрекеттер ретін көрсет:

файлды ерекшелеу, F6 пернесін басу және C:\ команданы теру

файлды ерекшелеу, F8 пернесін басу және C:\ команданы теру

файлды ерекшелеу, F9 пернесін басу және C:\ команданы теру

файлды ерекшелеу, F5 пернесін басу және C:\ команданы теру

файлды ерекшелеу, F2 пернесін басу және C:\ команданы теру

NC. 5 файл ерекшеленген, қазіргі уақытта мегземе ерекшеленбеген файлды көрсетіп тұр. F8 пернесін басқан кезде ненің өшірілетінін көрсет:

ешнәрсе

5 ерекшеленген файл

ағымдық файл

ағымдық директориядағы барлық файлдар

5 ерекшеленген файл және ағымдық файл

NC. Түпкі каталогқа көшу

Tab

Ctrl+*

Ctrl+\

Shift+/

Alt+/

NC. Каталог құру

F7

Shift + F7

Shift + F4

F2

CTRL + F8

NC. Экранда «жасырын файлды» көруге мүмкіндік беретін режим

Show Hidden Files

Full Screen

Show Files

Show Menu Bar

Menu Status

NC. Оң жақ дискіні ауыстыру

Ctrl + F1

Shift + F2

Alt + F2

Shift + F1

Ctrl + F2

NC. Қалыпты (шаблонды) қолдана отырып, файлдар тобын ерекшелеу

Сұр «+», қалыпты теру, Enter

F9, Files, Deselectgroup, қалыпты теру, Enter

Серый «-», қалыпты теру, Enter

Files, Invert selection

F9, Files, қалыпты теру, Enter

NC. Тақтаны экраннан алып тастау /экранға шығару

Ctrl+P

Ctrl+F1

Ctrl+O

Ctrl+F2

Ctrl+U

NC. Белсенді емес тақтаны экраннан алып тастау /экранға шығару

Ctrl+P

Ctrl+F1

Ctrl+F2

Ctrl+U

Ctrl+O

NC. Тақталардың орындарын ауыстыру

Ctrl+L

Ctrl+R

Ctrl+U

Ctrl+P

Ctrl+O

NC. Меңзермен ерекшеленген файлды командалық жолға тасымалдау

Ctrl+J

Ctrl+R

Ctrl+H

Ctrl+D

Ctrl+Q

NC. Файлды тез қарау, каталог мазмұны туралы ақпарат

Ctrl+Z

Ctrl+Tab

Ctrl+X

Ctrl+Q

Ctrl+S

NC. Құру уақыты бойынша файлдарды сұрыптау

Ctrl + F5

ALT + F5

Ctrl + F6

Ctrl + F9

Ctrl + F8

NC. Альтернативті файл көмегімен файлды түзету

ALT + F4

ALT + F6

Ctrl + F7

Ctrl + F4

ALT + F3

NC. Файл атрибутын орнату қарастырылған мәзір пункті

File

Edit

Options

Left

Commands

NC. Дискінің ақпараттық тақтасын шығару

Ctrl + A

ALT + K

Ctrl + L

Ctrl + R

ALT + S

Мұрағаттау бағдарламасы деп ... айтамыз.

интерпретаторды

трансляторды

файлдардың ақпараттық көлемін тығыздауға (сығуға) арналған бағдарламаны

файлдарды резервтік көшіру бағдарламасын

мәліметтерді басқару жүйелерін

Сығылған файл дегеніміз ...

ұзақ уақыт қолданылмаған файл

көшіруден қорғалынған файл

санкцияланбаған қатынаудан қорғалынған файл

мұрағаттау бағдарламасы көмегімен қапталған (упакованный) файл

компьютерлік вирусты жұқтырған файл

Сығылған файлдың түпкі файлдан айырмашылығы:

оған қатынау уақыты аз болады.

көбінесе, ол түзетуге ыңғайлы

ол аз ғана орын алады.

.ол санкцияланбаған қатынаудан жеңіл қорғалынады.

вирустардан жеңіл қорғалынады.

Кәсіпорын желісінің шамадан тыс жүктелуін болдыру, яғни желіні қандай да бір уақытқа істен шығару үшін мәліметтер пакетін үлкен көлемде жіберу ... деп аталады.

пакеттер сниффингі

DoS-шабуылдар

буферді аса толтыру

желілік барлау жасау

инъекция

Компьютерлік вирустар …

компьютердің аппараттық құралдарында ақауларға байланысты пайда болады.

дұрыс жазылмаған бағдарламалық өнімдермен жұмыс істеген кезде туады.

операциялық жүйедегі қателерден шығатын салдарлар болып табылады.

ДК тұтынушыларына әдейі зиян келтіру мақсатында адамдармен құрылады.

табиғаты биологиялық текті болады.

Компьютерлік вирустардың негізгі ерекшеліктері болып ... (толық жауапты көрсет) табылады.

кіші көлем, өз бетімен жүктелуге қабілетті және компьютер дұрыс жұмыс істеуіне кедергі жасау

бағдарламалық кодтың үлкен көлемі

тұтынушы жүктеуінің қажеттілігі

операциялық жүйенің кедергілерге тұрақтылығының артуына қабілеттілігі

танудың жеңілдігі

Жүктеуіш вирустар келесі сипаттамалармен сипатталады:

бағдарламаларды жұмысының басында зақымдайды.

компьютер жүктелген кезде жүктеледі.

дискілердің жүктеуіш секторларын зақымдайды.

зақымдалған файлдың барлық коды өзгереді.

әрқашан файлдың басын және ұзындығын өзгертеді.

Файлдық вирус …

зақымдайтын файлдың кодын әрқашанда өзгертеді.

дискілердің жүктеуіш секторларын зақымдайды.

әрқашан файлдың ұзындығын өзгертеді.

әрқашан файлдың басын өзгертеді.

әрқашан файлдың басын және ұзындығын өзгертеді.

«Трояндық аттар» атауын алған бағдарламаларды ... жатқызады.

файлдық вирустарға

макровирустарға

зиянсыз бағдарламаларға

зиян келтіруші кодтарға

утилиттерге

Кеңейтулері .com, .exe болатын файлдарды зақымдайтын вирустарды көрсет :

файлдық вирустар

орнатушылық (установочные) вирустар

жүктеуіш вирустар

макровирустар

«трояндық аттар»

Файлдардың нақты вирустармен зақымдалуын имитациялайтын бағдарламалар:

вакциналар

сканерлер

мониторлар

ревизорлар

докторлар

Антивирустік бағдарламалардағы сканирлеу - ... үрдісі

каталогтарды тексеру

файлдар атрибуттарын тексеру

жүктеуіш дискіні тексеру

нақты вирустармен файлдың зақымдалуын имитациялау

мәлімет қорында сақталған белгілі вирустар кодын бағдарлама кодымен салыстыру

Word 2007-де парақ өрістерін өзгертуге және орнатуға арналған әрекеттер ретін көрсет:

қою-парақтар

макет- туралау- ұяшық өрістері

парақты белгілеу, парақ параметрлері, өрістер

бас бүктеме - стильді өзгерту

түр-парақты белгілеу

Word 2007-ң тез қатынау тақтасы …

экранның сол жақтағы жоғарғы бұрышында орналасқан. Ол жиі қолданылатын командаларға тез қатынауға арналған.

мәтіннің үстінде бейнеленеді және оның көмегімен мәтінді пішімдеуге өзгертулер енгізуге болады.

экранның оң жақтағы жоғарғы бұрышында орналасқан. Ол арқылы құжатқа тез қатынауға болады.

«Бас» бүктемеде орналасқан. Оның көмегімен жаңа құжатты тез жүктеуге немесе ашуға болады.

«қою» бүктемесінде орналасқан.

Word 2007-де саймандардың мини-тақтасы қай кезде бейнелетінін көрсет:

құжатты екі рет шерткен кезде

тез қатынау тақтасына сәйкес батырманы қосқан кезде

жанама мәзірді шақырған кезде

мәтінді ерекшелеген кезде және оған тышқан көрсеткішін бағыттаған кезде

лентадағы белсенді бүктемені екі рет шерткен кезде

Word 2007-де мәтінді бірнеше бағанға бөлу үшін ... командаларын орындайды.

«Бас» бүктеме, стильдер, бағандар

«қою», бағандар

парақты белгілеу, парақ параметрлері, бағандар

«түр», бағандар

«конструктор», кестелер стильдері, бағандар

Word 2007-де ағымдық бетте үзу (разрыв) қою үшін ... командаларын орындайды.

«Бас» бүктеме, парақ параметрлері, үзулер (разрывы), ағымдық парақ

Макет, үзулер (разрывы), ағымдық парақ

Конструктор, үзулер (разрывы), ағымдық парақ

парақты белгілеу, парақ параметрлері, үзулер (разрывы), ағымдық парақ

«түр», құжатты қарау режимі, үзулер (разрывы), ағымдық парақ

Word 2007-де мәтіннің ерекшеленген фрагментін басқа орынға тышқан және пернелік арқылы көшіру үшін …

тышқанмен мәтін фрагментін іліп алып және пернеліктегі «Ctrl» пернесін басып отырып, қажетті орынға сүйреп апару керек.

тышқанмен мәтін фрагментін іліп алып және пернеліктегі «Alt» пернесін басып отырып, қажетті орынға сүйреп апару керек.

тышқанмен мәтін фрагментін іліп алып және пернеліктегі «Shift» пернесін басып отырып, қажетті орынға сүйреп апару керек.

тышқанмен мәтін фрагментін іліп алып және пернеліктегі «Shift+ Ctrl» пернесін басып отырып, қажетті орынға сүйреп апару керек.

тышқанмен мәтін фрагментін іліп алып және пернеліктегі «Shift+ Alt» пернесін басып отырып, қажетті орынға сүйреп апару керек.

Microsoft Word 2007 терезесінің оң жақтағы төменгі бөлігінде орналасқан батырмалар ... арналған.

құжат масштабын өзгертуге

парақ параметрлерің өзгертуге

құжатқа колонтитул қоюға

құжат өрістерін өзгертуге

құжатқа үзу (разрыв) қоюға

Алмасу буферіне көшіруге жауапты пернелер комбинациясы:

Ctrl+V

Ctrl +F

Ctrl+C

Ctrl+B

Ctrl+I

Алмасу буферіне қиюға жауапты пернелер комбинациясы:

Ctrl+X

Ctrl+V

Ctrl+C

Ctrl+A

Ctrl+P

Word 2007. Құжатқа жаңа кестені қою үшін ... командаларын орындайды.

«қою», Кесте

«кесте», Қою, Кесте

«түр», Кесте

«түзету», Кестені қою

«файл», кестені құру

Word 2007. Құжат мәтініне формула қосу үшін келесі командаларды орындайды:

«Бас» бүктеме, таңбалар, формула

парақты белгілеу, таңбалар, формула

«түр», қою, формула

«қою», таңбалар, формула

MicrosoftOffice батырмасы, Word параметрлері, формула

Word 2007. Құжат мәтініне графикалық нысанды қосу үшін келесі командаларды орындайды:

«қою», иллюстрациялар, сурет

«Бас» бүктеме, иллюстрациялар, сурет

«түр»,иллюстрациялар, сурет

парақты белгілеу, иллюстрациялар, клип

парақты белгілеу, иллюстрациялар, SmartArt

Графикалық редактордың негізгі функцияларының бірі болып ... табылады.

кескінді көшіру

кескін кодын сақтау

бейнежадының мазмұнын қарау және шығару

кескінді енгізу

кескін құру

Растрлік графикалық редакторда қолданылатын элементар элемент болып ... табылады.

экран нүктесі (пиксель)

нысан (тікбұрыш, дөңгелек және т.б.)

түстер палитрасы

таңбалықорын (таңба)

лассо

Суреттің өлшемін өзгерткен кезде кескіннің деформациялануы - ... кемшіліктерінің бірі болып табылады.

параболалық графиканың

фрактальдік графиканың

растрлік графиканың

визуальдік графиканың

векторлық графиканың

Компьютерлік графика түрлері ... ажыратылады.

кескінді қалыптастыру принциптерімен

қолданылатын түстер мөлшерімен

кескінді сақтау тәсілдерімен

әрбір суреттегі бит санымен

кескін пикселінің қасиеттерімен

Графикалық қалыптардың орны мен пішімі экранмен байланыстырылған графикалық координаталар жүйесінде беріледі. Координата басы (0;0) - ... орналасқан.

төменгі оң жақ бұрышта

жоғарғы оң жақ бұрышта

жоғарғы сол жақ бұрышта

төменгі сол жақ бұрышта

центр бойымен

Ұяшықтың дұрыс мекен жайын (адресін) көрсет:

В1256

А12С

123С

В1А

Е52G

Электрондық кестеде А1:В3 ұяшықтар тобы ерекшеленген. Осы диапазонға кіретін ұяшықтар санын көрсет:

6

5

4

3

7

A1=5, B1=A1*2, С1=А1+В1, С1 ұяшықтағы есептеу нәтижесі ... болады:

5

10

15

25

20

Электрондық кестеде ... өшіруге болмайды.

бағанды

жолды

ұяшық мазмұнын

ұяшық атауын

жол мазмұнын

Кестелік процессордың негізгі элементі болып ... табылады.

ұяшық

құжат

жол

баған

кесте

Microsoft Excel. Дұрыс жазылмаған формуланы көрсет:

=B6*C12

=А1/С453

=С245*М67

А2+В4

=О89-К89

Электрондық кестеде тасымалдау (перемещение) немесе көшіру кезінде абсолюттік сілтемелер ...

формуладағы таңбаларға байланысты түрленеді.

формуланың жаңа орнына байланыссыз түрленеді.

формуланың жаңа орнына байланысты түрленеді.

формула ұзындығына байланысты түрленеді.

өзгермейді.

Excel 2007-де формуланы баспаға шығару үшін келесі командаларды орындайды:

формулалар, формулалар тәуелділігі, формулаларды көрсету

мәліметтер, формулалар тәуелділігі, формулаларды көрсету

қосымша мүмкіндіктер (надстройки), формулалар тәуелділігі, формулаларды көрсету

«түр», формулалар тәуелділігі, формулаларды көрсету

«бас» бүктеме, формулалар тәуелділігі, формулаларды көрсету

Microsoft Excel. ##### тізбегі ... білдіреді.

ұяшыққа жасалған сілтеме дұрыс емес екендігін

ұяшық мазмұнын бейнелеу үшін бағанның өте тар екендігін

функция атауының дұрыс жазылмағанын немесе MicrosoftExcel бағдарламасына белгісіз атау қолданылғанын

ұяшыққа жасалған сілтеме дұрыс екендігін

формуланың жазылуы дұрыс емес екендігін

Microsoft Excel. Бөлшек санда, үтірден кейін тұратын таңбалардың бекітілген санын орнату үшін, келесі әрекеттерді орындайды:

ұяшықты ерекшелеу, «қою», ұяшықтар, пішім, ұяшықтар пішімі, сан, сандық, ондық таңбалардың саны

ұяшықты ерекшелеу, парақты белгілеу, ұяшықтар, пішім, ұяшықтар пішімі, сан, сандық, ондық таңбалардың саны

ұяшықты ерекшелеу, формулалар, ұяшықтар, пішім, ұяшықтар пішімі, сан, сандық, ондық таңбалардың саны

ұяшықты ерекшелеу, «бас» бүктеме, ұяшықтар, пішім, ұяшықтар пішімі, сан, сандық, ондық таңбалардың саны

ұяшықты ерекшелеу, мәліметтер, ұяшықтар, пішім, ұяшықтар пішімі, сан, сандық, ондық таңбалардың саны

Microsoft Excel-де функция дегеніміз ...

алдын-ала анықталған формула

математикалық оператор

графикалық интерфейс

формулалар тізбегі

формулалар тізімі

Microsoft Excel. Формуланың есептеу нәтижесі C6 ұяшығында орналасқан. Осы нәтиженің қалай алынғанын білу керек. Қолданылған формуланы қарау үшін келесі әрекетті орындайды:

CTRL+SHIFT+С6 пернелер комбинациясын басады.

F5 пернесін басады.

CTRL+С6

C6 ұяшығын шертеді.

SHIFT +С6

Excel формуласында 853-ті 16-ға бөлу үшін ... математикалық операторын қолданады.

/

*

-

+

.

Excel 2007 (*.xlsx) құжатын ... деп айтады.

журнал

парақ

газета

кітап

брошюра

Кестелік процессорда ұяшықтар диапазоны дегеніміз ... (толық жауапты көрсет)

бір жолдың барлық ұяшықтары

ұяшықтар мәндерінің жиынтығы

бір бағанның барлық ұяшықтары

бірнеше жолдар мен бағандардың қиылысуы

кестеде тікбұрышты пішімді аймақты құрайтын ұяшықтар жиынтығы

Excel. Кітаптың парағын жою үшін келесі командаларды орындайды:

парақ нөмірінің (атауының) жанама мәзірін таңдау, жою

парақты ерекшелеу, «жою», «парақ»

парақтың кез келген жерінде жанама мәзірді шақыру, жою

орындау (выполнить) «қою», жою

парақты ерекшелеу, «қою», жою